АДВОКАТСЬКИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 консультативні послуги

 судове представництво

договірна робота

у таких напрямках:

цивільне право (кредитні спори, іпотека, порука, застава, захист права власності, земельні відносини, купівля-продаж та оренда нерухомості, укладення та розірвання договорів, відшкодування майнової та немайнової шкоди, спадкування);

сімейні відносини (розлучення, поділ майна подружжя, стягнення аліментів, встановлення та позбавлення батьківства, надання права на шлюб, укладення та розірвання шлюбних договорів, усунення перешкод у вихованні дитини);

трудові відносини (незаконні звільнення, поновлення на роботі, стягнення невиплаченої заробітної плати тощо);

спори з органами державної влади та місцевого самоврядування (оскарження неправомірних дій, рішень чи бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, скасування неправомірних рішень, зобов’язання вказаних органів вчинити певні дії чи утриматись від їх вчинення, стягнення коштів на відшкодування шкоди, завданої їх незаконними рішеннями дією чи бездіяльністю);

окреме провадження (встановлення фактів, що мають правове значення, встановлення національності особи в судовому порядку, встановлення родин них відносин між особами, встановлення народження чи смерті особи в певний час, встановлення реєстрації чи розірвання шлюбу, усиновлення, визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою, обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання особи недієздатною та поновлення її дієздатності)